Grondwaterstanden langs de Zandmaas

Op deze site vindt u meetgegevens van het Maaspeil tussen Belfeld en Grave en van de grondwaterstanden, de neerslag en de verdamping in dit deel van het Maasdal.

Rijkswaterstaat Maaswerken werkt op dit traject de komende jaren hard aan het verbeteren van de hoogwaterbescherming langs de Maas. De werkzaamheden zorgen voor lagere waterstanden bij hoogwater. Maar bij laagwater leidt dat tot onacceptabel lage (grond)waterstanden. Daarom wordt het stuwpeil tussen Belfeld en Grave met enkele decimeters verhoogd (peilopzet). De combinatie van rivierverruiming en peilopzet heeft dus gevolgen voor de toekomstige Maaswaterstanden en grondwaterstanden. Deze site geeft onder meer inzicht in de relatie tussen het peil van de Maas en de grondwaterstanden in het omliggende gebied.

Gebruik van deze site
  1. Via meetpunten kunt u de voor u relevante grondwatermeetpunten selecteren. Per meetpunt kunt u grondwaterstanden en de bijbehorende Maaswaterstanden en neerslaggegevens bekijken.
  2. In rapporten is het ontwerp van het informatiesysteem opgenomen en de resultaten van de analyses naar de effecten van het verhogen van het stuwpeil (peilopzet) op de grondwaterstand nabij de Maas.
  3. In de achtergrond is meer uitleg te vinden over het wat, waarom en hoe van het meten en een korte beschrijving van de werking van peilopzet.

De gegevens zijn vanaf 1992 beschikbaar en worden elke drie maanden aangevuld met nieuwe gegevens. Voor actuele gegevens gaat u naar www.actuelewaterdata.nl (waterstanden en -afvoeren van de Maas) en www.knmi.nl (neerslag en verdamping). Actuele grondwaterstanden van dit gebied zijn on-line niet beschikbaar.
Deze site wordt in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken verzorgd door TNO en Deltares. Meer informatie over het Maaswerkenproject zelf treft u aan op de pagina van Rijkswaterstaat Maaswerken.

Rijkswaterstaat gebruikers en beheerders kunnen via deze link inloggen.